5 nejčastějších závad požární ochrany a tipy, jak se jim vyhnout

Elektrická požární signalizace (EPS) plní v zabezpečení objektů neoddiskutovatelnou úlohu. Tragické případy se ztrátou na životech, zdraví a majetku však každoročně ukazují, že firmy i soukromníci často podceňují prevenci, když nedodržují lhůty pro revize EPS nebo spoléhají na neodborný servis EPS. Na jaké závady požární systémy a požární ochrana budov obecně trpí a jak jim předcházet?

1) Špatně umístěná čidla = žádná čidla

Elektrická požární signalizace reaguje na podněty z nejrůznějších čidel a detektorů. Vlastníci či provozovatelé nemovitostí nezřídka instalují čidla na nevhodná místa, kde svoji funkci neplní na 100 %. Ať už jsou příčinou estetické důvody či nevědomost, jedná se o problém, který snižuje efektivitu požární ochrany, stejně jako nedotažení rekonstrukce a výměna pouze části čidel. Častým nedostatkem bývá také neaktuální plán čidel, který při poplachu komplikuje práci bezpečnostních složek při lokalizaci požáru.

2) Kde jsou hasicí přístroje a kudy ven?

O požární ochranu se nestará pouze elektrická požární signalizace. Klíčové jsou rovněž další prvky, jako třeba hasicí přístroje či únikové cesty. Ze zkušenosti lze konstatovat, že majitelé budov mnohdy sice pořídí předepsaný typ i množství hasicích přístrojů, ale už je neumístí na předepsané pozice. Nezřídka se povalují tam, kde zrovna zbylo volné místo, a v případě potřeby je personál nemůže nalézt. Obdobné nešvary trápí únikové cesty a východy, které jsou mnohdy zarovnané skladovými zásobami nebo nepotřebnými věcmi. Následky nepřístupné únikové cesty přitom mohou být fatální, podobně jako nepřístupné hlavní uzávěry plynu, vody a elektřiny.

3) Neproškolení zaměstnanci jsou pohroma

Ve výrobních halách a jiných komerčních objektech může být kamenem úrazu také neproškolený personál. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby musejí podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Musíte mít k dispozici návody ke spotřebičům, zařízením a strojům, zaměstnanci se s nimi musí prokazatelně seznámit, a hlavně řídit.

4) Servis EPS vyžaduje péči odborníka, který zná předpisy

Odbornou montáží to začíná, avšak v žádném případě nesmí končit. Jelikož se po technologické stránce jedná o složitá zařízení, vyžaduje servis EPS ruce, znalosti a zkušenosti odborníka. Při servisu je nutné dodržet řadu předpisů, vč. vyhlášky 246/01 Sb., o požární prevenci a normy ČSN EN 50131 stanovené pro (poplachové) požární systémy. Pod EPS servis spadá na jedné straně samotná elektrická požární signalizace, ověření funkčnosti a údržba, a na straně druhé kontrola souvisejících prvků – požárních vodovodů a klapek, hasicích přístrojů, hydrantů nebo hydraulických vyprošťovacích zařízení. 

5) Pravidelné EPS revize jsou nutnost

Právní předpisy a průvodní dokumentace výrobce stanoví lhůty, ve kterých je nutné provádět revize EPS, tj. zkontrolovat požární systém a ověřit jeho provozuschopnost. Obecně platí, že jednou ročně musí proběhnout hlavní revize, jejímž výstupem je zápis o revizi EPS (revizní zpráva) a zápis do provozní knihy EPS. Každý půlrok by měla proběhnout funkční zkouška EPS a na měsíční bázi se kontrolují ústředna s doplňujícími zařízeními. Pravidelně školení a certifikovaní pracovníci bezpečnostní agentury TOP security poskytují kompletní služby od montáže, přes EPS servis, až po EPS revize. Opírají se o inovace vlastního vývojového střediska a pro klienty zajišťují rovněž hlídání termínů, kdy má proběhnout další revize EPS.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *